Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุม เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการประปาภูมิภาคลำปาง สืบเนื่องจากมีแผนการขยายรันเวย์ของการท่าอากาศยานลำปาง บริเวณสระเก็บน้ำของการประปาภูมิภาคลำปางและคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง ในการย้ายสระเก็บน้ำจากฝั่งขวาของคลองไปยังฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วัง รวมถึงการขออนุญาตการใช้น้ำผลิตประปาที่จะเพิ่มปริมาณความต้องการน้ำในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อการขยายตัวของจังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่และบำรุงรักษาที่1-3 ผู้จัดการประปาภูมิภาคเขต 9 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
201161 (3).jpg201161 (1).jpg201161 (2).jpg201161 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ