Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ท่อ2L คลองซอย3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง เพื่อวางแผนการส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2561/62 พร้อมทั้ง วางแผนงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดท่อ2L คลองซอย3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

131161 (3).jpg131161 (5).jpg131161 (1).jpg131161 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ