Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองซอย1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง เพื่อวางแผนการส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 พร้อมทั้ง วางแผนงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ร้านค้าเกษตรกร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

121161 (4).jpg121161 (3).jpg121161 (2).jpg121161 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ