Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นางเกสร ปัญญาศรี เกษตรตำบลพิชัย จัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/2562 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
01112561 (2).jpg01112561 (3).jpg01112561 (1).jpg01112561 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ