Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา และการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การเบิกจ่ายงบประมาณ และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
261061 (4).jpg261061 (3).jpg261061 (2).jpg261061 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ