Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 เข้าร่วมประชุมกำหนดเป้าหมายการปลูกพืชฤดูแล้งและจัดทำแผนการส่งน้ำ ประจำปี 2561/2562 โดยมีนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
251061 (3).jpg251061 (2).jpg251061 (1).jpg251061 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ