Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุม โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังการทำนา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูการทำนา แก่ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานและเกษตรกรในพื้นที่ โดย นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2,3 ได้ร่วมชี้แจงวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การปรับลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย และร่วมวางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
181061 (11).jpg181061 (4).jpg181061 (10).jpg181061 (12).jpg

 

เข้าสู่ระบบ