Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาที่ดิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ในพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา มี นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตคลองซอย 1, 2ก, 2ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง    
121061 (1).jpg121061 (3).jpg121061 (4).jpg121061 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ