Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาที่ดิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเกาะคา, สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้ น้ำชลประทาน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62  ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำชลประทาน ฝายลูกที่ 3, ฝายลูกที่ 4 ห้วยแม่ปูน มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

1210612 (2).jpg1210612 (1).jpg1210612 (3).jpg1210612 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ