Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาที่ดิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ทะ, สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ในพื้นที่บ้านน้ำโจ้ บ้านป่าจ้ำ มี นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายลูกที่ 6, ฝายลูกที่ 8 ห้วยแม่ปุง ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ วัดน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1110611 (2).jpg1110611 (1).jpg1110611 (3).jpg1110611 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ