Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุม มีนายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานลำปางและ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาที่ดินลำปาง, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาเขลางค์นคร ร่วมจัดประชุมเพื่อชี้แจงเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา มีเกษตรกรในเขตคลองซอย 10ก, 10ข และแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า มีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านสบก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
111061 (2).jpg111061 (3).jpg111061 (4).jpg111061 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ