Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1 , 2ก , 2ข , 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา และในช่วงบ่าย จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 4ก , 4ข , 5 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เรื่องโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 โดยโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ณ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

24092561 (1).jpg24092561 (2).jpg24092561 (3).jpg24092561 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ