Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝายลูกที่ 8 ห้วยแม่ปุงเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

19092561 (4).jpg19092561 (3).jpg19092561 (2).jpg19092561 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ