Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 17 กันยายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝายลูกที่ 3 - 4 ห้วยแม่ปุง ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ณ ร้านค้าเกษตรตำบลชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี2561/62 ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg

 

เข้าสู่ระบบ