Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังเป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ไทยนิยม ยั่งยืน” การบริหารจัดการน้ำ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แผนงานและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560-2561 รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
29082561 (6).jpg29082561 (4).jpg29082561 (3).jpg29082561 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ