Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้   นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดกิจกรรมฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้ งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน มียุวชลกรจากโรงเรียนพิชัยวิทยา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน การจัดกิจกรรมยุวชลกรมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้งานด้านชลประทานให้ยุวชลกรได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของงานด้านชลประทาน ตลอดจน มีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทาน พร้อมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทาน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานเผยแพร่สู่ชุมชนได้ มีนายจรัญ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา เป็นประธาน ณ โรงเรียนพิชัยวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

0039.jpg0032.jpg0010.jpg

 

เข้าสู่ระบบ