Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมสัมมนาการขับเคลื่อนทีมงาน และกิจกรรม KM พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการน้ำ ติดตามแผนงานและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560-2561 การเรียนการสอนในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
4123

 

เข้าสู่ระบบ