Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองซอย 5 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม สามารถเข้าถึงเกษตรกรและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้โดยตรง โดยทางกลุ่มผู้ใช้น้ำได้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ การวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และสอบถามการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี 2561 มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ (ประปา) ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1234

 

เข้าสู่ระบบ