Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม. 23+600 – กม. 25+000 และอาคารประกอบ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีนายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บรรยายสรุป และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง แนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาทั้งด้านวิชาการและภาคสนาม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพต่อไป

2431

 

เข้าสู่ระบบ