Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย 9 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการกำจัดวัชพืช ขุดลอกตะกอนดิน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) ประจำปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองส่งน้ำ    สายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1234

 

เข้าสู่ระบบ