Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                  นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมการประชุมสายงานด้านช่างกล ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสายงาน อันนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีนายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1-17 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมผึ้ง–หวาน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

55

44

66

88

 

 

เข้าระบบสมาชิก