Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

         วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายอัครเดช ไชยวงค์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการใช้งาน Web Application ของระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ

และการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับ ความสำคัญขององค์ผู้ใช้น้ำ การใช้งานระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้ง Workshop

การใช้ Web Application ของระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำและการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ โดยมีนายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

180364 1 4

180364 1 1

180364 1 3

180364 1 2

เข้าสู่ระบบ