Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

            วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำปาง โดยมี

         นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในเขตอำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปาน

2 2

2 3

2 4

2 1

เข้าสู่ระบบ