Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่

      จังหวัดแพร่ และ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ท่าอากาศยานลำปาง  

      อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

3 1

3 2

3 3

เข้าสู่ระบบ