Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ

      และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และนายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับแนวทางการกำจัดวัชพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการ

      สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการกำจัดจอกหูหนูและวัชพืชอีกทั้งวิสาหกิจชุมชนเรือแพเขื่อนกิ่วลม-สำเภาทอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลม 

      ซึ่งคาดว่าประมาณ 1-2 สัปดาห์ จอกหูหนูบริเวณหน้าเขื่อนจะลดลงและหมดไป ทำให้สามารถพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมธรรมชาติในเขื่อนกิ่วลมได้สะดวกยิ่งขึ้น

2 1

2 2

2 3

2 4

เข้าสู่ระบบ