Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

         วันที่ 30 กันยายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางจินจณา

      โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

1

2

3

4

5

 

เข้าสู่ระบบ