Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ไทยนิยม ยั่งยืน
  3. สอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ
  4. สถานการณ์น้ำ

55901717 1071351599719951 1762298465360019456 n

Sustainable Thai800

Inquiry Channel

 

1

นายชัยประเสริฐ  เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื…

            วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด...

Read more

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ สนับสนุนการให้ความช่วยเหล…

            วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง เข้า...

Read more

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การบริหารงบประมาณรายจ่ายป…

        วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่...

Read more

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเหมาะสมของโครงการv

            วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเห...

Read more

โครงการชลประทานลำปาง จัดประชุมสรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

         วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในการประชุมสรุปงบประมาณรายจ่...

Read more

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี…

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่...

Read more

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการกำจัดวัชพื…

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ...

Read more

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ และนายสิธิชัย …

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมต้อนรับ  นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์...

Read more

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมเพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่ว…

         วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุม เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ...

Read more
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. กิจกรรมต่อไป
ตุลาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ไม่มีกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  2. วีดีโอเผยแพร่
next
prev