Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
สถานที่ตั้ง : เขื่อนกิ่วลม
ที่อยู่ : 295/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สถานที่ตั้ง : สำนักงานบ้านท่าส้มป่อย
ที่อยู่ : 151 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สถานที่ตั้ง : สำนักงานบ้านแคร่
ที่อยู่ : 169 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
สถานที่ตั้ง : สำนักงานห้างฉัตร
ที่อยู่ :  บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
สถานที่ตั้ง : เขื่อนกิ่วคอหมา
ที่อยู่ : 123 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120