อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน

ฝายปู่ถาพร้อมระบบส่งน้ำ

ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา

ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า

 
- ประวัติหน่วยงาน
- โครงสร้างองค์กร
- บทบาทภารกิจความรับผิดชอบ
- ประกาศ กำหนดกการรับฟังความคิดเห็นฯ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง
- รายงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
- รายงานการมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำแม่นึง พรด. ปีพ.ศ.2555
- แผนการขอตั้งงบประมาณปี 2558
- ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่า
- กลุ่มงานวิศวกรรม
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล
xanga analyzer
Google

Search Google.co.th
Search Codetukyang.com 

 

สาระสำคัญในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบททุ่งกว๋าว
เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าว
 
ลงวันที่
วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 112 ณ สำนักชลประทานที่ 2
13 มิ.ย.57
     
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหาร เดินทางมาดิดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 มิ.ย.57
     
คณะที่ปรึกษากรมชลประทาน เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง
3 มิ.ย.57
     
งานรดน้ำดำหัวนายสุเมธ อุนจะนำ ผสก.2
26 เม.ย.57
     
     
พิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
6 ก.พ.57
     
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดโครงการฯ
1ก.พ.57
    เพิ่มเติม

04 ก.พ.57 องคมนตรีทำพิธีเปิดป้ายมอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง

 

 

 
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้
: : กรมชลประทาน : : คลังความรู้
: : สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง : : ศูนย์ความรู้กลาง
: : หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน