Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางวาสนา การสมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลัง ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ โดยมีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เสริมสร้างความผาสุก สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

230762

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าสู่ระบบ