Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 เพื่อทราบสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(15 Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย แผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค

(ภาคเหนือ) ของจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564-2565 และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย ปี 2563

โดยมีนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

70557114 2284466364984239 262310824045969408 n 70544846 2284466198317589 2273057415014383616 n

70382882 2284466218317587 2571498242688679936 n 71075202 2284466211650921 7438718769230249984 n